Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

hyperref - How to link to specified page of an outer pdf document? - TeX - LaTeX Stack Exchange

hyperref - How to link to specified page of an outer pdf document? - TeX - LaTeX Stack ExchangeΕισαγωγή συνδέσμων σε αρχεία σε παρουσίαση Beamer.

Meanwhile package hyperref (must be loaded) has changed and allows now links to a special page of a pdf files with the command:

\href[page=5]{./doc/mydoc.pdf}{thedoc, page 5}
 
If you click the link "thedoc, page 5" your file mydoc.pdf is showed starting with page 5.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου