Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020

Διάστιχο αλλαγή σε συγκεκριμένο τμήμα του κειμένου. Change line spacing inside the document - TeX - LaTeX Stack Exchange

Change line spacing inside the document - TeX - LaTeX Stack Exchange: This is my code

\documentclass[12pt,a4paper]{book}
\renewcommand{\baselinestretch}{1.5}
\begin{document}
\include{Chapter1}
\end{document}
I have please a question:

I would change the line sp...You can use \setstretch{}. If you want to only affect a certain content you can use it with a group.
enter image description here
You can also apply any size changing switches such as \small or \tiny inside the {} group as well.

Code

\documentclass[12pt,a4paper]{book} 
\usepackage{xcolor}
\usepackage{lipsum}
\usepackage{setspace}

\renewcommand{\baselinestretch}{1.5} 

\begin{document}
\lipsum[1]
{\setstretch{1.0}\color{blue}
\lipsum[2]
}
\lipsum[3]
\end{document}

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

Overleaf, Online LaTeX Editor Γράφοντας σε latex online και μοιράζοντας έγγραφα.

Log in to Overleaf - Overleaf, Online LaTeX Editor: An online LaTeX editor that's easy to use. No installation, real-time collaboration, version control, hundreds of LaTeX templates, and more.Μπορεί κάνείς να γράψει κατευθείαν μέσω διαδικτύου το έγγραφό του χωρίς να έχει εγκαταστήσει latex στον υπολογιστή του.Ένας online editor που λειτουργεί πολύ καλά χωρίς πρόβλημα!

Αξίζει να το δοκιμάσετε.