Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Beamer notes "show notes on second screen" option does not work - TeX - LaTeX Stack Exchange

Beamer notes "show notes on second screen" option does not work - TeX - LaTeX Stack ExchangeΕμφάνιση σημειώσεων ομιλητή σε δεύτερη οθόνη ή σε εκτύπωση για Beamer.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου