Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

beamer - How to return to original .pdf presentation after open a .pdf linked file? - TeX - LaTeX Stack Exchange

beamer - How to return to original .pdf presentation after open a .pdf linked file? - TeX - LaTeX Stack ExchangeΓια τη ρύθμιση του adobe pdf, ώστε να επιστρέψει στο βασικό της παρουσίασης.

by making hyperlinked PDFs open in a new
window: Edit --> Preferences --> Documents. Second checkbox from
the top, something about opening links in same window.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου