Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

beameruserguide.pdf

beameruserguide.pdfΠλήρης οδηγός χρήσης του Beamer - Latex για δημιουργία παρουσιάσεων.

Beamer notes "show notes on second screen" option does not work - TeX - LaTeX Stack Exchange

Beamer notes "show notes on second screen" option does not work - TeX - LaTeX Stack ExchangeΕμφάνιση σημειώσεων ομιλητή σε δεύτερη οθόνη ή σε εκτύπωση για Beamer.

hyperref - How to link to specified page of an outer pdf document? - TeX - LaTeX Stack Exchange

hyperref - How to link to specified page of an outer pdf document? - TeX - LaTeX Stack ExchangeΕισαγωγή συνδέσμων σε αρχεία σε παρουσίαση Beamer.

Meanwhile package hyperref (must be loaded) has changed and allows now links to a special page of a pdf files with the command:

\href[page=5]{./doc/mydoc.pdf}{thedoc, page 5}
 
If you click the link "thedoc, page 5" your file mydoc.pdf is showed starting with page 5.

bibtex - How to write “ä” and other umlauts and accented letters in bibliography? - TeX - LaTeX Stack Exchange

 Umlauts και άλλοι περίεργοι τόνοι σε Latex.bibtex - How to write “ä” and other umlauts and accented letters in bibliography? - TeX - LaTeX Stack Exchange

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

floats - Text next to image - TeX - LaTeX Stack Exchange

floats - Text next to image - TeX - LaTeX Stack ExchangeΓράφοντας δίπλα στην εικόνα που έχει εισαχθεί.

Λειτουργεί και σε beamer για παρουσιάσεις.#εικόνα, #κείμενο

Latex Tips GR - Γράφοντας σε LaTex

 Ολόκληρη η σοβαρή επιστημονική κοινότητα γράφει σε Latex τα μαθηματικά της κείμενα και όχι μόνο.
Στο παρόν Blog θα δούμε διάφορα χρήσιμα εργαλεία - επισημάνσεις για συγγραφή Latex κειμένων δίγλωσσα.